Tesis Doctorales

 

2020

 • Producción, escalado y recuperación de soforolípidos mediante fermentación en estado sólido con la cepa Starmerella bombicola. Alejandra Rodríguez. Supervisors: Teresa Gea i Xavier Font. 4/12/2020
 • A step towards biowaste digestate valorization: process development for Bt-based biopesticides production through SSF and performance at demonstration scale. Laura Mejías Torrent. Supervisors: Raquel Barrena i Teresa Gea. 23/11/2020
 • Study on the gaseous emissions during the biological treatment of sewage sludge. Characterization of VOCs and odours emissions. Daniel González Alé. Supervisors: Antoni Sánchez, David Gabriel, Joan Colón. 31/1/2020
2019

 • La codigestió en una planta de digestió anaeròbica de Fracció Orgànica de Residus Municipals en el marc de l’economia Circular: producció de biogàs i factors econòmics. Vanessa Abad. Supervisors: Teresa Vicent i Xavier Font. 30/10/2019
 • Valorización de digestato como sustrato para la producción de biopesticidas con Bacillus thuringiensismediante fermentación en estado solido. Paula rodríguez. Supervisors: Xavier Font i Antoni Sánchez. 20/11/2016
 • Aplicación del análisis de ciclo de vida a tecnologías emergentes de valorización de residus orgánicos: el caso de la fermentación en estado sólido. Eva Catalán. Supervisor: Antoni Sánchez. 29/11/2019
2018 

 • Fruit-like and rose-like aroma production via solid-state fermentation of sugarcane bagasse: process optimization and production strategies. Oscar Mauricio Martínez Avila. Supervisors: Raquel Barrena i Xavier Font 27/06/2018
 • Del residuo al producto: recuperación de enzimas hidrolíticas producidas mediante fermentación en estado sólido y estrategias de residuo cero. Maria Marín. Supervisors: Antoni Sánchez i Adriana Artola. 13/07/2018
2017

 • Sophorolipids by solid-state fermentation: from lab-scale to pilot scale. Pedro Jiménez Peñalver. Supervisors: Teresa Gea i Xavier Font. 3-11-2017.
 • Environmental applications of engineered nanomaterials: synthesis and charaterization. Ahmad Mohamed Ahmad Abo Markeb. Supervisors: Xavier Font i Amanda Alonso. 08-09-2017.
 • Sustainable carbohydrase production using organic wastes through solid-state fermentation: Operational strategies and microbial communities assessment. Alejandra Cerda Llanos. Supervisors: Antoni Sánchez i Teresa Gea.07-04-2017
 • Proteases from protein-rich waste: production by SSF, downstream, immobilisation onto nanoparticles and application on protein hydrolysis. Noraziah Abu Yazid. Supervisors: Antoni Sánchez i Raquel Barrena. 12-05-2017.
2016

 • Valorización de residuos sólidos orgánicos como sustrato para el crecimiento de Bacillus thuringiensis mediante fermentación en estado sólido: Aplicación a la Fracción Orgánica de Residuos Municipales para la producción de compost con efecto biopesticida. Cindy Vanessa Ballardo Matos.Supervisors: Adriana Artola i Raquel Barrena. 20-10-2016.
2015

 • Removal of cadmium (II), lead (II) and chromium (VI) in water with nanomaterials. PhD student: Ada Rebeca Contreras Supervisors:  Xavier Font i Antoni Sánchez. 20-11-2015.
 • Estudi de les emissions gasoses en processos biològics de valorització material de residus sòlids. Caracterització de l’emissió de compostos orgànics volàtils. PhD student: Caternia Maulini Supervisors: Adriana Artola i Xavier Font. 04-02-2015.
2014

 • Production of proteases from industrial wastes through solid-state fermentation at different scales.PhD student: Juliana Abraham. Supervisors: Teresa Gea Leiva i Antoni Sánchez. 24-10-2014.
  2013

  • Estudio de la producción de lipasas por fermentación en estado sólido a partir de residuos ricos en grasas. Impacto ambiental y posibles usos. PhD student: Angélica María Santís Navarro. Supervisors: Teresa Gea Leiva i Raquel Barrena. 03-10-2013. [+]
  2012

  • Estratègies per optimitzar el procés de compostatge. Desenvolupament d’un sistema de control de l’aeració i d’una nova metodologia per definir la relació de nutrients en termes de biodegradabilitat. PhD student: Maria Belén Puyuelo Sánchez. Supervisors: Antoni Sánchez Ferrer i Teresa Gea Leiva. 22-03-2012.
  • Determinació i tractament de les emissions gasoses procedents del tractament biològic de la FORM. Impacte ambiental de les diferents tipologies d’instal·lacions. PhD student: Joan Colón Jordà. Supervisors: Antoni Sánchez Ferrer i Adriana Artola Casacuberta. 23-02-2012.
  • Organic matter evolution in biological solid-waste treatment plants. Raw waste and final product characterization. PhD student: Michele Pognani. Supervisors: Xavier Font Segura i Raquel Barrena Gómez. 16-12-2011. [+]
  2010

  • Different indices to express biodegradability in organic solid wastes. Application to full scale waste treatment plants. PhD student: Sergio Ponsá Salas. Supervisors: Antoni Sánchez Ferrer i Teresa Gea Leiva. Programa de Doctorat de Ciències Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona. 17-12-2010. [+]
  • Bioremediation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)-contaminated soil: process evaluation through composting and anaerobic digestion approach. PhD student: Tahseen Sayara. Supervisors: Antoni Sánchez Ferrer i Montserrat Sarrà Adroer. Programa de Doctorat de Ciències Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona. 5-11-2010.[+]
  2009

  • Environmental impact analysis at full-scale biological treatment plants. Focus on gaseous emissions. PhD student: Erasmo Cadena Martínez. Supervisors: Xavier Font Segura i Adriana Artola Casacuberta. Programa de Doctorat de Ciències Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona. Defensa: 21-12-2009. [+]
  2008

  • Study of the effect of process parameters on the thermophilic anaerobic digestion of sewage sludge, evaluation of a thermal sludge pre-treatment and overall energetic assessment. PhD student: Ivet Ferrer Martí. Superviors: Xavier Font Segura i Felícitas Vázquez Lima. Programa de Doctorat de Ciències Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona. 03-10-2008. [+]
  • Composting organic wastes. Determination, monitoring and evolution of air filled porosity by air pycnometry. PhD student: María Luz Ruggieri. Supervisors: Adriana Artola Casacuberta i Teresa Gea Leiva. Programa de Doctorat de Ciències Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona. 04-07-2008.
  2007

  • Estudi de les emissions i la biofiltració dels gasos emesos en el procés de compostatge de diferents residus orgànics. PhD student: Estel·la Pagans Miró. Supervisors: Antoni Sánchez Ferrer i Xavier Font Segura. Programa de Doctorat de Ciències Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona. 26-07-2007. [+]
  2006

  • Compostaje de residuos sólidos orgánicos. Aplicación de técnicas respirométricas en el seguimiento del proceso. PhD student: Raquel Barrena Gómez. Supervisors: Felícitas Vázquez Lima i Adriana Artola Casacuberta. Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient, Programa de Doctorat de Ciències Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona. 29-09-2006. [+]
  2005

  • Estudi del compostatge de residus sòlids orgànics. Optimització de la mescla inicial i seguiment de paràmetres d’activitat biològica del procés. PhD student: Teresa Gea Leiva. Supervisors: Antoni Sánchez Ferrer i Adriana Artola Casacuberta. Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient, Programa de Doctorat de Ciències Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona. 01-04-2005. [+]