Serveis

El nostre grup té una clara vocació per col·laborar amb empreses i administracions, en aquest sentit, oferim els següents serveis

 

Compostatge i biodegradabilitat

Estudis de compostabilitat i de biodegradabilitat a escala laboratori i industrials. A escala laboratori disposem d’equips des d’Erlenmeyer fins a 100 L.

Instal·lacions industrials

Estudis d’eficiencia basats en índexs respirométrics de biodegradabilitat.

Determinació d’emissions gasoses.

 

Valorització de residus

Digestió anaerobia.

Producció de bioproductes (biosurfactants, biopesticides, enzims) a partir de residus sòlids mitjanánt processos de Fermentació en Estat Sòlid.

 

Analytics

Estabilitat biologica de residus i compost.

Caracterització de residus sòlids.