Master RECEls dies 9 a 11 de febrer de 2015 es van realitzar als laboratoris del Grup les pràctiques del Máster Universitario de Investigación en Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos (+), organitzat per la Universidad Miguel Hernández de Elche. Aquestes pràctiques formen part del mòdul Practicum Intensificación, Tratamiento y Estabilización de los Residuos Orgánicos.

A banda de la realització d’uns seminaris teòrics sobre el procés de compostatge, les pràctiques van incloure la preparació de mescles de residus a compostar i la seva caracterització mitjançant Índex Respiromètrics, FAS entre d’altres. Paral·lelament es va fer el seguiment de les emissions d’un procés de compostatge i la determinació en aquestes emissions del la composició de NH3, CH4 i Compostos Orgànics Volàtils.

A més, des del Grup també es participa en el mòdul Implicaciones Ambientales, Económicas y Energéticas de la Gestión de Residuos Orgánicos.

El Máster Universitario de Investigación en Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos és un Màster semipresencial en el que es combina l’ensenyament on line (continguts teòrics en plataforma virtual Moodle) i activitats presencials (Pràctiques presencials, laboratori, seminaris, visites tècniques).