Planta de compostatge i SSF

Dos reactors de 50 L
Control per temperatura o OUR
Determinació de la porositat
Mesura en línia de:
- cabal d'aire
- temperatura
- oxigen
- pes
Composició dels gasos de sortida per
cromatografia (GC-MS)

Mostreig a planta

Respiròmetre dinàmic

Respirometria en linia

Digestor anaerobi

Digestor de 100 L
Control de temperatura
Mesura del biogàs produit
Alimentació automática
Composició del biogàs per cromatografia

Bateria de digestors anaerobis

Sis digestors de 2L
Mesura de la producció de biogàs
Control de temperatura
Composició del biogàs per cromatografia

Imatge TEM de nanopartícules de magnetita

Mostreig a planta

Imatge SEM de compost

Imatge SEM de vermicompost