La Universitat Autònoma de Barcelona a través del seu canal de comunicació UABDivulga ha publicat una noticia sobre el Grup de d’Investigació en Compostatge.

Més informació: +