Universitat Autònoma de Barcelona
Escola d’Enginyeria
Departament d’enginyeria Química, Biològica i Ambiental
08193-Cerdanyola del Vallès