L’experiència obtinguda en el camp del compostatge ens ofereix una base consolidada i sòlida per desenvolupar encara més el processament biològic dels residus sòlids orgànics sota el nou paradigma: la conversió de residus en matèria primera (del residu al producte) a través de la Fermentació en Estat Sòlid (SSF). El grup va començar a treballar en aquesta nova línia d’investigació el 2010 amb l’objectiu obtenir a partir de diferents residus una alta gama de productes de valor afegit. Per exemple, residus procedents del refinat d’oli, de pèl de la vaca de la indústria del cuir o de pell de taronja dels quals es poden obtenir enzims (lipases, proteases, cel·lulases), biosurfactants o biopesticides. Estem treballant per obtenir biocombustibles i altres compostos químics. Les opcions semblen infinites. És per aquest motiu que s’està incrementant la recerca en el camp de la SSF.

No obstant això, el repte principal segueix sent l’escalat a nivell industrial. La nostra recerca, basada en el nostre coneixement sobre compostatge que s’ha dut a terme amb èxit a escala industrial, persegueix obtenir un procés de SSF fiable i fàcilment escalable. Al mateix temps, ens centrem en la producció de nous productes i el seu ús tant en aplicacions ambientals com processos de química verda.