La investigadora postdoctoral Raquel Barrena ha obtingut una beca TECNIOspring en la RBarrenamodalitat outgoing + return.

Les beques TECNIOspring permeten la mobilitat dels investigadors dels centres TECNIO a centres de la resta del món.
En el cas de la modalitat oitgoing + return els investigadors de centres TECNIO realitzen una primera estada d’un any en un centre de recerca de fora d’Espanya. En aquesta modalitat, durant el segon any de beca, l’investigador torna al centre TECNIO d’orígen.

En el cas de Raquel Barrena el primer any es desenvoluparà a la Herriot Watt University amb el Dr. Thomas Aspray, Lecturer de la School of Life Sciences.
Felicitats Raquel!