El Grup de Recerca de Compostatge (GICOM) del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser creat l’any 2000 amb un objectiu clar: l’estudi del procés de compostatge com a tecnologia sostenible per al tractament biològic dels residus orgànics. Actualment, sense oblidar el compostatge, el grup centra la seva recerca en la producció de bioproductes a partir de processos de Fermentació en Estat Sòlid de residus orgànics. Finalment, part de la recerca s’enfoca també al món de la nanotecnologia i el medi ambient.

Participació al Biometa 2016

El passat 11 i 12 de maig es va celebrar a Barcelona la dotzena edició de les Jornades sobre Biometanització de RSU (Biometa 2016) organitzades per la Universitat de Barcelona (UB) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb el suport de PROCITEC. El Toni Sánchez...

La UAB es fa del ressò nostre grup de recerca

La Universitat Autònoma de Barcelona a través del seu canal de comunicació UABDivulga ha publicat una noticia sobre el Grup de d'Investigació en Compostatge. Més informació: +

La investigadora Raquel Barrena obté una beca TECNIOspring

La investigadora postdoctoral Raquel Barrena ha obtingut una beca TECNIOspring en la modalitat outgoing + return. Les beques TECNIOspring permeten la mobilitat dels investigadors dels centres TECNIO a centres de la resta del món. En el cas de la modalitat oitgoing +...

Participació en el Master en Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos (UMH)

Els dies 9 a 11 de febrer de 2015 es van realitzar als laboratoris del Grup les pràctiques del Máster Universitario de Investigación en Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos (+), organitzat per la Universidad Miguel Hernández de Elche. Aquestes...

Col·laboració GICOM-Sostenipra

En els darrers anys els Grups de Recerca Sostenipra i Gicom han col·laborat exitosament en diferents tasques de recerca. Els treballs s’han centrat principalment en la mesura de l’impacte ambiental del tractament per compostatge de la Fracció Orgànica dels Residus...

Intervenció de Toni Sánchez a XIP/TV

El passat dia 5 de juny el Dr. Sánchez va participar en el col·loqui del programa El Punt al Dia de la xarxa de televisions locals XIP/TV en representació d'Ecologistes en Acció. El tema del col·loqui era "Controls de velocitat i qualitat de l'aire". Podeu veure el...