decisive-group-2aEls dies 5 i 6 de setembre de 2016 es va dur a terme la reunió d’inici del projecte DECISIVE a Rennes (França). El projecte DECISIVE (A DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE) ha estat subvencionat dins el programa Horizon 2020 research and innovation de la Unio Europea (No 689229). El projecte és liderat per Anne Trémier investigadora de l’IRSTEA (França) i està integrat per un total de 13 institucions i empreses.

Antoni Sánchez, Amanda Alonso i Tere Gea van participar a la reunió com a membres del grup GCIOM de la UAB.

eu