El grup te una clara vocació per col·laborar amb empreses i administracions, en aquest sentit, oferim els següents seveis:

Estudis de compostatge i biodegradabilitat a escala laboratori i industrial. A escala laboratori des d'Erlenmeyer fins a 50L de volum.
Anàlisis d'eficiència basada en biodegradabilitat en instal·lacions industrials.
Consultoria en gestió de residus orgànics
Anàlisi d'estabilitat de residus i compost
Caracterització de residus
Estudis de biodegradabilitat anaeròbia i aeròbia
Estudis de digestió anaeròbia en reactors de 2L o 75 L
Ecotoxicitat de nanopartícules