S’oferta una plaça d’investigador pre-doctoral per a realizar la tesi doctoral en el marc de la caracterització d’emissions gasoses d’instal·lacions de tractament de residus urbans i industrials.

La tesi s’emmarca en una col·laboració entre els grups GENOCOV i GICOM del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB i el Centre Tecnològic BETA de la UVic per a millorar el coneixement en relació a les característiques, composició, variabilitat i impacte de les emissions, principalment gasoses, produïdes en instal·lacions de tractament de residus abastant tant instal·lacions de tractament d’aigües residuals urbanes i industrials com instal·lacions de tractament de residus sòlids urbans entre d’altres.

S’ofereix contracte com a personal del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB en la figura d’Investigador en Formació pre-doctoral a temps complet amb una durada de 3 anys (febrer 2016-febrer 2019) en el marc del programa de Doctorat de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB. Es requereix que els candidats hagin cursat els 300 crèdits ECTS que els permetin accedir a un programa de doctorat. Imprescindible disponibilitat de vehicle propi.

Formació:

Preferiblement en Enginyeria Química. Es valoraran candidats amb formacions similars (Química, Ambientals, Biotecnologia, …). Es valorarà:

  • Expedient acadèmic
  • Coneixements d’idiomes (anglès oral i escrit)
  • Experiència pilot-industrial prèvia
  • Experiència prèvia en instrumentació d’anàlisi de gasos -Coneixements de biorreactors i processos ambientals

Per més Informació i presentació de sol·licituds contacteu amb: